Palkkaturva on Suomessa lakisääteinen järjestelmä, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä. Palkkaturvaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun saatava on syntynyt.

Palkkaturva

Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia silloin, kun työnantaja tekee konkurssin tai on muutoin maksukyvytön. Palkkaturvan saamiseksi edellytetään lisäksi, että työ on tehty Suomessa tai suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla ja että työntekijällä on kotipaikka Suomessa.

Toimitusjohtajalla ei ole oikeutta palkkaturvaan, koska hän ei ole työsuhteessa. Saatavilla tarkoitetaan palkkaa, vuosilomakorvausta, päivärahoja, matkakustannusten korvausta, korvausta perusteettomasta irtisanomisesta, tasa-arvolain mukaista hyvitystä jne.

Palkkaturvalaki 10.8.1973/649:

Valtio turvaa työntekijäin työsuhteesta johtuvan palkka- tai muun saatavan suorituksen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta palkkaturvana.

(Avaa viittaava lainkohta uuteen ikkunaan)

Maksettavia saatavia ovat mm.

 • varsinainen palkka
 • lomakorvaus
 • odotusajan palkka
 • matkakulujen korvaus
 • päiväraha

Hakemus on tehtävä 3 kk sisään maksamatta jääneen saatavan erääntymisestä ja sen käsittely kestää pääsääntöisesti 3-4 kk. Siihen vaikuttaa mm. tiedoksisaantomenettelyyn käytetty aika, joten on parasta aloittaa hakemukseen tarvittavien tietojen hankkiminen heti.

Hakemisen edellytykset

 • olet työsuhteinen työntekijä
 • sinulla on työsuhteesta johtuvia palkkasaatavia työnantajalta
 • jätät hakemuksen kolmen kuukauden kuluessa palkan eräpäivästä
 • työnantajasi on maksuvaikeuksissa tai konkurssissa

Hakeminen

Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä. Eräpäivällä tarkoitetaan palkanmaksupäivää, työsuhteen päättymispäivää tai muuta vastaavaa määräaikaa.

Jos kysymys on vahingonkorvauksesta, hyvityksestä, ylityökorvauksesta tms., palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa käräjäoikeuden päätöksestä tai päivästä, jona asiasta on tehty sopimus.

 • Palkkaturvahakemuksen liitteeksi tarvitset seuraavat dokumentit:
 • Työsopimus
 • Todistus palkan määrästä
 • Tuntilista tai vastaava, jolla voit kiistatta osoittaa olleesi töissä

Korvauksen enimmäismäärä

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 15 200 euroa. Työaikapankkisaataville on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Maksettavista palkoista menee veroa 30% alle 5 000 eurosta ja 50% yli 5 000 eurosta. Palkkaturvaan voi toimittaa erillisen palkkaturvaa varten hankitun verokortin, jolloin vero otetaan verokortin mukaisesti.

Ennakkotietolomake

Jätä tapauksesi ennakkotiedot oheisella lomakkeella. Edustajamme arvioi tilanteesi ja otamme sinuun yhteyttä asian jatkokäsittelyä varten. Ennakkotietojen jättäminen ei ole sitova eikä siitä aiheudu kustannuksia.

Hakijan tiedot
Etunimi *
Sukunimi *
Sähköposti *
Puhelin *
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Työnantajan tiedot
Työnantaja / Yritys *
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Työnantajan yhteyshenkilö
Työnantajan yhteyshenkilö *
Puhelin
Sähköposti
Saatavan määrä
Saatavan määrä, eur (arvio)
Ajalta alkaen
päättyen
Saatavan peruste
TuntipalkkaMuu, mikä
Muu peruste
Työsuhde jatkuu KylläEi
Työsuhteen päättymisen syy
Työsuhteen alkamisaika
Työsuhteen päättymisaika
Työtehtäväni
Lisätietoja